Klassedannelse

Det er vores mål, at alle børn placeres i klasser, hvor de får mulighed for at danne relationer og udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Eleverne placeres i klasser, hvor pædagogikken tilpasses deres handicapgrad og diagnose. Denne vurdering baserer sig på:

  • Relevant og nuanceret forskning inden for de enkelte diagnoser.
  • En dialog omkring det enkelte barns grad af handicap.
  • Familiens ønsker og opfattelser af deres barn.
  • Afgivende personalers oplevelser af, hvilke pædagogiske strategier og tilgange der har båret frugt.
  • Skolens aktuelle muligheder og begrænsninger.

Klasserne kan bestå af flere årgange, hvis eleverne er på samme udviklingsniveau.

Eleverne fortsætter som udgangspunkt, og så vidt det er hensigtsmæssigt, i samme klasse gennem deres skoleforløb.

Det tilsigtes, at der er 4-6 elever i en basisklasse og 10-15 elever i en storklasse.