Rygning, rusmidler, energidrikke og alkohol

Randers Specialskole henholder sig til Randers Kommunes politikker.

Rygning:

Randers Specialskole henholder sig til Randers Kommunes rygepolitik, som betyder, at hverken elever eller personale må ryge i skoletiden.

https://broen.randers.dk/personale/politikker-og-aftaler/personalepolitik/rygepolitik/

Rusmidler og alkohol/misbrug:

Elever på Randers Specialskole må ikke benytte rusmidler eller alkohol i skoletiden.

Sker dette, kontaktes forældrene, som orienteres om mulig hjælp på Rusmiddelcenter Randers: https://www.randers.dk/borger/sundhed-og-sygdom/rusmidler/rusmiddelcenter-randers/

Personale på Randers Specialskole må ikke benytte rusmidler eller alkohol i skoletiden.

Opdages det, at en medarbejder har et problem, skal vedkommende have et tilbud om behandling. Dette kan foregå på Rusmiddelcenter Randers:

https://www.randers.dk/borger/sundhed-og-sygdom/rusmidler/rusmiddelcenter-randers/

Randers Kommunes alkohol og misbrugspolitik for ansatte:

https://broen.randers.dk/personale/politikker-og-aftaler/personalepolitik/alkohol-og-misbrug/

Energidrikke:

Elever på Randers Specialskole må ikke drikke energidrikke i skoletiden. Sker dette, kontaktes hjemmet, som må tage en snak med eleven.

Personalet må ikke drikke energidrikke, mens eleverne er til stede.