Skole-hjem-samarbejde

Kommunikation er et vigtigt værktøj i samarbejdet mellem skole og hjem. God kommunikation fremmer samarbejdet og understøtter læring.

På Randers Specialskole ønsker vi en værdig og respektfuld kommunikation i både skrift og tale.

Skolen ønsker at fremme målrettet, åben og rettidig kommunikation med alle interessenter.

På Randers specialskole betragter vi overordnet samarbejdet mellem forældre og skole som et forpligtende fællesskab. Begge parter skal være aktive, når et samarbejde skal fungere i forhold til målet om, at eleven skal trives og udvikles så godt som muligt.

Vi tilstræber, at alle eventuelle konflikter og uoverensstemmelser mellem skolen og hjemmet afklares ved personlige møder og ikke via mails og lignende.

Randers Specialskole anvender situationsbestemt kommunikation for at sikre, at relevant information sendes til de relevante personer eller grupper på det rette tidspunkt.

Mål:

Nedenstående skal ses som et mål for kommunikationen mellem skolebestyrelse og forældre/skole og mellem skolen og hjemmet:

  • Skolebestyrelsen arbejder for at sikre en god kommunikation og et godt samarbejde med forældrene.
  • Den formelle kommunikation mellem skole og hjem foregår på 4 platforme: Hjemmeside, Aula, telefon og møder.
  • De forskellige platforme er egnede i forskellige situationer.
  • Det er skolens holdning, at konflikter og problemer ikke løses via mail. I tilfælde af uenighed eller opklarende behov bruges telefonen, eller der aftales et personligt møde.

Møder:

Skole/hjemsamtaler, forældremøder, netværksmøder og lignende organiseres fortrinsvis via Aula. Møder mellem skole og hjem vil i almindelighed blive afholdt på skolen.

AULA:

På AULA kan man orientere sig om, hvad der sker på skolen og i de enkelte klasser.

Beskeder mellem skole og hjem sendes ligeledes på AULA via beskedsystemet. Her meddeler man f.eks. sygdom og fritagelse for undervisning, og der orienteres om situationer, som kræver forældres/personalets opmærksomhed.