Antimobbestrategi

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance.

Konsekvensen af mobning er, at et barn (eller en voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik.

Mobning handler om onde mønstre – ikke onde børn.

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.

For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

Sådan styrker vi fællesskabet i klassen

 • Vi snakker pænt til hinanden.
 • Vi hjælper hinanden.
 • Vi er gode ved hinanden.
 • Vi lader være med at mobbe.

Sådan hjælper vi hinanden

 • Hvis der er en, som ikke har nogen at lege med, spørger vi, om han/hun vil være med i legen.
 • Hvis der er en, der bliver mobbet, siger vi stop til den, der mobber.
 • Hvis vi ikke kan få den, der mobber, til at stoppe, henter vi en voksen.

Sådan støtter lærere, pædagoger og forældre

 • De voksne lytter til os.
 • De voksne hjælper os, når vi ikke selv kan få den, der mobber, til at stoppe.
 • Vores forældre lytter til os og hjælper os.
 • Vores forældre snakker med vores lærer/pædagog om det, der gør os kede af det.

På Randers Specialskole er det særligt vigtigt, at de voksne har fokus på at hjælpe eleverne med at skelne mellem mobning og almindelige sociale spilleregler.

 • Det er vigtigt at hjælpe eleverne med at oversætte og omsætte konfliktfyldte situationer til noget meningsfuldt.
 • Det er vigtigt, at vi hjælper elever, der kan have grænseoverskridende adfærd, til at reducere denne adfærd mest muligt.
 • Det er vigtigt, at vi hjælper elever, der er særligt sensitive overfor social kompleksitet, til at navigere i dette.

I dette arbejde påhviler det skolen at være i dialog med forældrene om at opfange eventuelle episoder eller situationer, der kan opleves som eller være udtryk for mobning.

Effektuering af princip

 • Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 • Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 • Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.